חרדת נטישה

כיצד לפתור בעיות הנובעות מחרדת נטישה בכלבים

[

 


חשוב לדעת

מקורות חרדת הנטישה

ברוב המוחלט של מקרי חרדת הנטישה, החרדה החלה בעברו הרחוק של הכלב עוד בהיותו גור כאשר הוא הושאר זמן רב מידי לבד או ננטש באחת עמותות הכלבים ובמקרים מסוימים החרדה נגרמת אצל גורים אשר הבעלים שינה את שגרת היום שלו באופן קיצוני בפעם אחת.